logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 ноември 2014 г.

Управителят на БНБ г-н Иван Искров изпрати поздравителен адрес на г-н Радослав Миленков по случай избирането му за председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/. Като пожелава успех в неговата работа, управителят на БНБ напомня за предложението на УС на БНБ, което представителят на централната банка във ФГВБ г-жа Нели Кордовска вече е внесъл за разглеждане в УС на Фонда. По същество това предложение предвижда стартиране на процедура за избор на компания, притежаваща необходимия международен опит за проследяване и разследване на извършените операции с активи на КТБ, довели до отрицателен собствен капитал на банката и до отнемане на лиценза. Управителят на БНБ споделя своето убеждение, че такова решение и произтичащите от това действия изцяло отговарят на дългосрочния обществен интерес и ще бъдат сигурен знак, че злоупотребите с парите на вложителите не трябва да бъдат оставяни без последствия. Както и досега, ФГВБ може да разчита на доброто работно сътрудничество и ползотворно институционално взаимодействие от страна на централната банка, се посочва в поздравителния адрес.