logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 декември 2014 г.

От 12.12.2014 г. ТБ „Виктория” ЕАД отново ще започне да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност. Ликвидните средства, с които разполага ТБ „Виктория” ЕАД, вече възлизат на стойност 160 млн. лв., като се очакват и допълнителни постъпления в следващите месеци.

Както вече бе оповестено, с решение на УС на БНБ от 19.11.2014 г. бяха дадени задължителни предписания на квесторите да създадат необходимата организация на работа така, че на 12.12.2014 г. ТБ „Виктория” ЕАД да започне обслужване без ограничения на вложителите в банката. В резултат на изпълнените предписания банката ще функционира от посочената дата.

На квесторите на ТБ „Виктория” е възложено да проведат Общо събрание на акционерите на 15.12.2014 г. На събранието ще бъде предложено да се промени Уставът на банката, като от двустепенна се премине към едностепенна система на управление, и да бъде избран нов петчленен Съвет на директорите в следния състав: Красимир Жилов, Галя Димитрова, Божидар Аршинков, Eвгения Стоянова и Бойка Василева. Този екип има необходимия опит в управлението на търговски банки и постигането на надеждни и добри резултати. За външен одитор на банката се предлага да бъде избран „Ърнст и Янг одит” ООД, които са били одитор до края на 2013 г.

На 23.12.2014 г. ще приключи специалният надзор на банката. Разполагайки с ликвидност от около 50% от активите и над 100% от привлечените от фирми и граждани средства, новият екип на банката ще може при възстановяване на доверието на клиентите да подготви и реализира необходимите мерки за оптимизиране на нейната структура с цел подобряване на възможностите за привличане на подходящ инвеститорски интерес.