logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

28 май 2015 г.

Във връзка с новия европейски календар за докладване на надзорната отчетност от банките и необходимостта от проверка и анализ на данните информация за състоянието на банковата система (прессъобщение и данни за системата) към края на месец април 2015 г. ще бъде публикувана до 12 юни 2015 г.