logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 юли 2015 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 август 2015 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.01 на сто.