logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 октомври 2015 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие изменения и допълнения в Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност и в Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети. Приетите промени произтичат от приетото днес решение за пускане в обращение на нова разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. С тях се осигурява извършването на операции и обслужването на клиентите на БНБ с новата разменна монета. Таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, не се променят. Промените влизат в сила от 7 декември 2015 г.