logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 октомври 2015 г.

Българската народна банка обявява
ежегодния си конкурс за стипендианти за 2016 година

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).

Документите на кандидатите се подават в срок от 1 до 30 ноември 2015 г. На интернет страницата на БНБ e публикувана подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на Централната банка през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка. От 2004 г. до момента отпуснатите стипендии са 26.