logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 януари 2018 г.

На заседание, проведено на 10 януари 2018 г., Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 1 за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ. Наредбата е приета в съответствие с чл. 49, ал. 2 от Закона за Българската народна банка. Формата и съдържанието на публикуваните обособени баланси остават непроменени.