logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 април 2018 г.

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно свързаните клиенти по чл. 4, параграф 1, т. 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2017/15), издадени от Европейският банков орган и публикувани на официалната му страница. Решението е взето на основание чл. 151, ал. 1 във връзка с чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките определят подходящите практики, които следва да се прилагат в областта на големите експозиции и установяването на свързаност между клиентите на банката. Банките следва да прилагат въпросните насоки, като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси или системи, съгласно чл. 74а от Закона за кредитните институции. БНБ от своя страна ще уведоми Европейския банков орган за решението си да прилага въпросните насоки.

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.Прикачени файлове

Насоки относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013 Изтегли PDF (562 KB)