logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 април 2018 г.

Днес на основание на чл. 26 от Закона за Българската народна банка Управителният съвет на Българската народна банка взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. – 31.12.2012 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 15.05.2018 г. След тази дата възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. – 31.12.2012 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31.12.2019 г.