logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 май 2018 г.

На 2 май 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана поканата за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск.

Поканата е публикувана на интернет страницата на Европейския съвет за системен риск тук.