logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2018 г.

В съответствие с изискванията на чл. 109, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, от днес на интернет страницата на Българската народна банка е достъпна новата подрубрика „Съпоставяне на такси на доставчици на платежни услуги“. В подрубриката ще се публикува актуална информация за таксите за потребители (физически лица) на лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) за определен набор от услуги по платежна сметка.

Доставчиците на платежни услуги са задължени да подават информация в БНБ при всяка промяна на таксите, комисионите и лихвените проценти за съответните услуги, като информацията на интернет страницата ще бъде текущо актуализирана към датата на влизане в сила на съответната промяна при доставчика на платежни услуги.