logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 март 2019 г.

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за БНБ прие нова Наредба № 39 за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение. С нея се определят номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение от БНБ.