logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 март 2019 г.

Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД на акции, представляващи 99.9819% от капитала на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, която при реализиране на придобиването ще стане дъщерно дружество на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД и част от групата на „ЮРОБАНК ЕРГАСИАС“ С.А.