logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2019 г. на „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези насоки се определят изисквания за прилагане на надеждни практики за управление на риска за кредитните институции при управлението на необслужвани и преструктурирани експозиции и активи от придобити обезпечения от необслужвани експозиции.

Пълния текст на Насоките можете да намерите тук.