logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 октомври 2019 г.

По повод 140-ата годишнина от основаването на Българската народна банка БНБ публикува на интернет страницата си годишните отчети на Банката от 1884 г. до наши дни.

Първият официално публикуван годишен отчет на БНБ е за 1884 г., когато управител на Централната банка е Иван Евстратиев Гешов. Оттогава до днес БНБ ежегодно съставя този документ – най-важния за институцията и сред най-представителните документи на публичната администрация в България. В периода от 1941 г. до 1989 г. годишните отчети на БНБ не се разпространяват публично, а се размножават на пишеща машина в много ограничен тираж. В архивите на българските институции не бяха открити копия на годишните отчети за 1941, 1942 и 1954 г.

Годишните отчети на БНБ са изключително ценен източник на обективна и достоверна информация за обществено-политическата история на Третата българска държава, за нейното стопанско развитие и за финансовото ѝ състояние и представляват интерес както за специалистите, така и за широката читателска аудитория.

Архивът на годишните отчети може да бъде намерен тук.