logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2021 г.

Управителният съвет на БНБ, на основание чл. 136, ал. 1, т. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и във връзка с Наредба № 41 на БНБ от 25 февруари 2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки, определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2021 г. в общ размер на 72 645 лева.