logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 ноември 2021 г.

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна
монета с нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“

От 8 ноември 2021 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване на тема „Хан Омуртаг“ от серията „Средновековни български владетели“.

Цената на монетата е 96 (деветдесет и шест) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 8 до 10 ноември 2021 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „Хан Омуртаг“ ще се продава без ограничения.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Хан Омуртаг“, емисия 2021 г. (линк).
10 лева, 2021 г.

Средновековни български владетели • Хан Омуртаг

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: в позлатен медальон – изображение на медальон на хан Омуртаг; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; долу номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, а под тях годината на емисията „2021“.

На обратната страна на монетата са изобразени: отделени със зрънчест пръстен са изображения на колоната с Чаталарския надпис и фрагмент от миниатюра от „Хроника“ на Йоан Скилица с изображение на владетеля. Околовръст по външния пръстен е изписано – горе надпис „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДАТЕЛИ“, а долу – „ХАН ОМУРТАГ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2021 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

3000

Отсечена в

Монетен двор ЕАД

Художествен проект

Евгения Цанкова и
Орлин Иванов


Прикачени файлове

Презентация на монетата Изтегли PDF (1388 KB)


Информационна дипляна за монетата Изтегли PDF (317 KB)


Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Хан Омуртаг“, емисия 2021 г. Изтегли PDF (101 KB)


Снимки