logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

7 юни 2023 г.

На 7 и 8 юни 2023 г. в София ще се проведе Общо събрание на Европейската банкнотна конференция (ЕБК), организирана съвместно от Българската народна банка и ЕБК. Европейската банкнотна конференция представлява сдружение на група от европейски централни банки и печатници на банкноти, което има за цел подобряване на качеството и защитите на банкнотите и осигуряване на ефективност при производството, транспорта и дистрибуцията им. В рамките на Общото събрание на ЕБК ще се проведе и конференция с водеща тема „Еволюция на банкнотите в дигиталния свят“, в която ще участват представители на централни банки, производители на банкноти, правителствени агенции, доставчици и производители на банкнотна хартия, производители на защитни мастила, дизайнери на банкноти и компании за специализиран транспорт и обработка на банкноти. Програмата на конференцията включва презентации на г-н Калин Христов, подуправител на Българската народна банка, ръководещ управление „Емисионно“, г-н Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на „БОРИКА“ АД, и участници от ЕБК.Прикачени файлове

Презентация на г-н Калин Христов, подуправител на БНБ, представена пред Общото събрание на Европейската банкнотна конференция, София, 8 юни 2023 г. (на английски език) Изтегли PDF (583 KB)


Презентация на г-н Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на „БОРИКА“ АД, представена пред Общото събрание на Европейската банкнотна конференция, София, 8 юни 2023 г. (на английски език) Изтегли PDF (1843 KB)