logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 май 2023 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 юни 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 2.96 на сто.