logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юни 2023 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за допълнение на Наредба № 39 на Българската народна банка за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение. С допълнението в наредбата се предвижда възможността БНБ да пуска в обращение до 6 (шест) възпоменателни монети годишно с определен тираж и до 4 (четири) възпоменателни монети годишно без определен тираж.