logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 юли 2023 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Решение 98/415/ЕО на Съвета за консултирането на националните власти с ЕЦБ по отношение на проектите за законодателни разпоредби, прие становище относно законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Законопроектът има за цел да осигури гладкото въвеждане на еврото в България в областта на платежните услуги и платежните системи, както и улесняване на упражняването на платежен надзор. Предвижда се законопроектът, в частта относно въвеждане на еврото в България, да влезе в сила на датата на въвеждане на еврото в България. В своето становище, ЕЦБ приветства целта на законопроекта, както и навременното прилагане на необходимите мерки във връзка с това.

Законопроектът е изпратен на Министерството на финансите.

Пълният текст на становището на Европейската централна банка може да бъде прочетен тук.