logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 юли 2023 г.

Днес в сградата на Българската народна банка (БНБ) в присъствието на управителя г-н Димитър Радев и членовете на Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Петър Чобанов като подуправител, ръководител на управление „Банково” и член на Управителния съвет на БНБ, и на г-н Андрей Гюров като подуправител, ръководител на управление „Емисионно” и член на Управителния съвет на БНБ.

Г-н Петър Чобанов и г-н Андрей Гюров бяха избрани от 49-ото Народно събрание на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за БНБ. Мандатът им като подуправители и членове на Управителния съвет на БНБ е шестгодишен и започва на 26 юли 2023 г. Те встъпват в длъжност на мястото съответно на г-жа Нина Стоянова и г-н Калин Христов.Снимки