logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 септември 2023 г.

На 18 септември 2023 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище, с което изразява позитивна оценка за изготвения проект на нов Закон за Българската народна банка (БНБ).

ЕЦБ приветства законопроекта както по отношение на неговата цел да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция на БНБ в Евросистемата, така и по отношение на използваната в законопроекта техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Европейския съюз, а вместо това, където е уместно, да се включват препратки към тях.

ЕЦБ отбелязва и няколко предложения за технически промени в проекта на закона с цел по-голяма яснота, включително относно начина на формиране на провизии от БНБ и включване на допълнителни препратки към приложими европейски актове.

Проектът на нов Закон за Българската народна банка, в който са направени предложените от ЕЦБ технически промени, ще бъде изпратен на Министерството на финансите за инициирането на процеса на неговото обществено обсъждане и внасянето му в Народното събрание.

Предвижда се законопроектът да влезе в сила на датата, посочена в решението на Съвета за приемане на еврото от Република България.

Пълният текст на становището на Европейската централна банка може да бъде прочетен тук.Прикачени файлове

Становище на Европейската централна банка Изтегли PDF (217 KB)