logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 септември 2023 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 октомври 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 3.64 на сто.