logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 август 1998 г.

Министерският съвет на Република България и Управителният съвет на Българска народна банка съобщават, че на 1 юли 1999 г. ще бъдат пуснати в обращение нови левове, в които ще бъдат премахнати три нули на сегашните български пари.

Един нов лев ще бъде равен на една германска марка.

Новите и старите левове ще функционират заедно до 31 декември 1999 г., когато старите пари ще бъдат изтеглени от обращение. След това, в период от няколко години те ще бъдат обменяни без ограничения.

Замяната е техническа и не ощетява никого. Левът няма да промени покупателната си способност, защото цените също ще се намалят 1000 пъти.

Деноминацията цели да опрости разплащанията между гражданите и фирмите и да повиши удобството при използването на българския лев.