logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 декември 1998 г.

Относно въвеждането на валутата на Европейския
стопански и паричен съюз и свързаните с това решения на УС на БНБ

1. Българска народна банка ще обяви обменния курс на еврото спрямо българския лев от 1 януари 1999 година съгласно изискванията на чл.29 ал.2 от ЗБНБ на 31 декември 1998 година. Този курс ще бъде публикуван в първия брой на Държавен вестник през 1999 година.

2. Считано от 1 януари 1999 година БНБ определя за конвертируеми към лева следните валути:

- Евро и всичките му подразделения:

· Австрийски шилинг

· Белгийски франк

· Германска марка

· Ирландска лира

· Испанска песета

· Италианска лирета

· Португалско ескудо

· Френски франк

· Финландска марка

· Холандски гулден

- валутите, за които Европейската централна банка обявява референтни курсове:

· Щатски долар

· Японска йена

· Гръцка драхма

· Датска крона

· Шведска крона

· Британска лира

· Норвежка крона

· Чешка крона

· Кипърска лира

· Естонска крона

· Унгарски форинт

· Полска злота

· Словенски толар

· Швейцарски франк

· Канадски долар

· Австралийски долар

· Новозеландски долар

· Турската лира.

3. БНБ определя и публикува заедно с курсовете на конвертируемите ежедневно и курса на монетарното злато.

4. От 4 януари 1999 година БНБ публикува курсовете на валутите към лева всеки работен ден за Р. България до 16.00 ч. българско време в страниците на БНБ в Ройтерс и Интернет и в средствата за масово осведомяване, които курсове са валидни за текущия работен ден. При липса на обявен нов валутен курс от БНБ към 16:00 часа, то за валиден се приема валутния курс, обявен предходния ден.

5. Считано от 1 януари 1999 година БНБ определя курс продава на еврото и германската марки, равен на курса, по който се фиксира българският лев и курс купува на еврото и неговите подразделения, равен на курса продава минус 0.5%.

6. БНБ ще купува банкноти на касите си на държавите от Евро зоната, а ще продава на касите си банкноти германски марки срещу левове.

7. Всички сметки във валутите на държавите от Евро зоната, водени в БНБ, ще бъдат в евро. Всички плащания на БНБ във валути на държавите от Евро зоната ще бъдат в евро, освен ако контрагентът изисква друго.

8. Политиката по отношение на управлението на резерва на БНБ няма да се промени.

9. Подготвени са всички промени в нормативната уредба на банковата система.

10. Считано от 1 януари 1999 година за валути, за които БНБ не определя обменни курсове, БНБ препоръчва за референтен да се приема последния публикуван курс на съответната валута във в-к Financial Times.