logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 януари 2003 г.

Информираме Ви, че в сектор “Платежни средства” са регистрирани фалшификати на банкнотата от 50 лева, емисия 1999 г. на БНБ.

При фалшификатите са имитирани някои от защитните елементи, които се проверяват най-вече от гражданите, включително водният знак, осигурителната нишка и холограмната лента. Имитирани са УВ-изображенията на числото “50”, разположени покрай холограмната лента, УВ-флуоресценцията на серийните номера и бледи влакънца в зелен цвят на лицевата страна на банкнотата, поради което банкнотата преминава през банкнотоброячните машини, масово използвани в търговските банки и търговската мрежа.

Фалшификатите са отпечатани на хартия, различна от оригиналната банкнотна хартия. Липсва релеф в печата на определените места. Липсва УВ-флуоресценция на вградени в хартията влакънца в син и червен цвят и в печатните изображения на лицевата и на обратната страна. Не се вижда числото “50” в регистъра на проглед. Микротекстът не се чете.

В случай на съмнение за автентичност изпращайте банкнотите за експертиза в сектор “Платежни средства” на дирекция “Касова”.