logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 октомври 2003 г.

На 23 октомври 2003 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БНБ в новия му състав.

Управителният съвет прие бюджета на БНБ за 2004 г., както и три наредби, свързани със Закона за банковата несъстоятелност, предложени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Управителният съвет взе решение Българска народна банка да подготви пускането в обращение на нова банкнота с номинал 100 лева. Банкнотата е част от серията банкноти, емисия 2003 г. Запазена е основната линия на серията по отношение на дизайна и разположението на защитните елементи, като са предвидени и допълнителни защитни елементи с цел максимално затрудняване и ограничаване на опитите за фалшифициране.

Художественият дизайн на банкнотата е посветен на творчеството и съдбата на българския писател Алеко Константинов (1863 - 1897 г.) по повод 140-годишнината от рождението му. Автор на художествения проект е г-н Кирил Гогов. На лицевата страна на банкнотата е изобразен полутонов портрет на Алеко Константинов, а композицията на лицевата и на обратната страна включва елементи от творчеството му, както и от дейността му, свързана с туристическото движение в България.

Банкнотата е с размери 141/79 мм и ще бъде отпечатана с основен зелен цвят върху хартия, съдържаща воден знак, вградена осигурителна нишка с негативен микротекст, частично излизаща върху обратната страна на банкнотата, и УВ-флуоресциращи в различен цвят влакънца. Подобно на останалите банкноти от серията в лявата част на лицевата страна вертикално ще бъде разположена холограмна ивица със специфичен дизайн. На лицевата страна ще бъде добавен оптически вариращ елемент, който има различен цвят в зависимост от ъгъла на наблюдение.

Банкнотата ще бъде пусната в обращение през месец декември 2003 г.