logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 ноември 2003 г.

Днес, 17 ноември 2003 г., се проведе среща между управителя на БНБ г-н Искров и мисията на МВФ, водена от г-н Шиф. На срещата присъстваха бъдещият ръководител на мисията на МВФ за България г-н Фликеншийлд, членовете на мисията г-н Егоме, г-н Йоши, г-н Дюнвалд, г-н Пит и представителят на МВФ в България г-н Роуф.

На срещата бе представен бъдещият ръководител на мисията на МВФ за България г-н Ханс Фликеншийлд. Той в момента е ръководител на мисията на МВФ за Хърватска.

На срещата двете страни изложиха и дискутираха вижданията за текущото икономическо развитие на България, както и перспективите и възможните рискове, които могат да възникнат през следващата година. И двете страни подчертаха положителното развитие в областта на икономическия растеж (очаква се през текущата година страната да постигне темп на растеж на БВП от 5 %), ниските темпове на инфлация и намаляване на нивото на безработица.

По време на срещата бе направен преглед на развитието на външния сектор на страната (търговския баланс, текущата сметка и финансовата сметка на платежния баланс) и перспективите за развитие на тези макроикономически показатели през 2004 г. Двете страни изразиха позициите си за текущото им ниво и очакванията си за динамиката и устойчивостта им през 2004 г.

В допълнение бе разгледано текущото състояние на банковата система и кредитната активност, като единодушно бе подчертана общата позиция, че банковата система е стабилна и с добро ниво на капиталова адекватност и ликвидност и изпълнява успешно основната си задача за осигуряване на кредитен ресурс на домакинствата и фирмите в страната.

На срещата бе дискутирана и връзката между темповете на нарастване на кредита за частния сектор и дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Разгледан бе и въпросът за очакваната кредитна активност на търговските банки през 2004 г. и последиците за динамиката на платежния баланс на страната.

БНБ и мисията на МВФ ще имат допълнителни срещи и разговори за уточняване на крайните позиции на двете страни и подготовка на меморандума между България и МВФ, който ще бъде внесен в борда на МВФ.