logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 декември 2003 г.

На 1 декември 2003 г. Република България се присъедини към страните - членки на Специалния стандарт за разпространение на данни. Този стандарт бе въведен през 1996 г. от Международния валутен фонд с цел да се подпомогнат страните, които имат или желаят да имат достъп до международните капиталови пазари при разпространението на икономическа и финансова информация. Стандартът включва статистически данни за текущото състояние на реалния, фискалния, финансовия и външния сектори по унифициран списък от показатели, предварителен календар за тяхното разпространение, както и мета-данни, описващи методологията за изготвянето и разпространението на статистическата информация. Данните са на разположение на всички потребители на Интернет страницата на БНБ, а мета-данните и предварителния календар - на Интернет страницата на МВФ.

Членството на България в Специалния стандарт за разпространение на данни стана възможно в резултат на съвместната работа на Националния статистически институт, Министерството на финансите и Българската народна банка, които отговарят за изготвянето на макроикономическата статистическа информация за страната. Координацията между тях ще продължи във връзка с регулярното поддържане на информацията съгласно изискванията на стандарта.

На 3 и 4 декември 2003 г. в София ще се проведе семинар на националните координатори по Специалния стандарт за разпространение на данни. Той се организира от МВФ, а нашата страна чрез Националния статистически институт, Министерството на финансите и Българската народна банка е поела неговото домакинство. Откриването на семинара ще бъде на 3 декември 2003 г. в 9:00 часа в хотел “Радисън”.