logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 декември 2003 г.

Българска народна банка пуска в обращение от 8 декември 2003 г. банкнота с номинална стойност 100 лв., емисия 2003 г.
100 лева, 2003 г.

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2003_100BGN_BG%7E6%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/86415-1.gif

На лицевата страна са изобразени портрет на писателя Алеко Константинов, фигури и елементи, свързани с туристическото движение в България, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, вертикално отпечатани текстове „Алеко Константинов“ и „1863 – 1897“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_notes_coins/%7Eexport/NOTE_2003_100BGN_BG%7E6%7EWORD_TEMPLATE_TABLE%7EDEFAULT_LAYOUT_TEMPLATE/86415-2.gif

На обратната страна са изобразени елементи, свързани с живота и творчеството на писателя Алеко Константинов, и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Автор на дизайна на банкнотата е Кирил Гогов.

Технически параметри

Преобладаващ цвят – зелен.

Материал – хартия, тонирана в зелен цвят.

Размер – 141 х 79 мм.

 

Защитни елементи

Релефен печат – на лицевата страна на банкнотата са отпечатани изображението на Алеко Константинов, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „СТО ЛЕВА“, числото „100“, винетката от дясната страна върху холограмната лента и текст „100 ЛЕВА“ върху нея.

Осигурителна нишка – вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 100“, наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина; нишката частично излиза от обратната страна на банкнотата и е с холограмен ефект.

Воден знак – полутоново изображение на портрета от банкнотата и инициалите „БНБ“, наблюдаващи се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина.

Холограмна лента – появяващи се в зависимост от ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс или силует на Алеко Константинов в профил, редуващи се с числото „100“ и минитекст „ЛЕВА“, които преливат в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „100“.

Мастило с променящ се цвят (OVI®) – цветът на еделвайса, разположен в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, се променя от лилав в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение.

Скрит образ – в долния ляв ъгъл в рамото от портрета на Алеко Константинов, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „100“.

Микротекст на лицевата страна – хоризонтални линии с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, годините „1863 1897“ и „СТО ЛЕВА 100 ЛЕВА“ във фона вляво от портрета, две вертикални линии вдясно от портрета с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“.

Микротекст на обратната страна – сакото на Алеко Константинов е изцяло запълнено с микротекст.

Флуоресценция на лицевата страна – при осветяване с ултравиолетова лампа (365 нм) в зоната в зоната вдясно от холограмната лента ивицата от повтарящи се числа „100“ и серийните номера светят в зелен цвят, а туристите и дясната половина на еделвайса – в червен цвят.

Флуоресценция на обратната страна – при 365 нм два еделвайса в дясната част на банкнотата светят в зелен цвят, вратовръзката и подписът на Алеко Константинов, лицето от паметника и траекторията на куршума светят в червен цвят, осигурителната нишка свети в червен, син и зелен цвят; при осветяване с ултравиолетова лампа (254 нм) двата еделвайса светят в оранжево.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на триъгълник, сочещ надолу, и правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, разположен под него, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.