logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 февруари 2004 г.

На основание чл. 5, от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Пламен Борисов Ицов в качеството му на член на Управителния съвет на “Росексимбанк” АД, гр. София.

На същото основание г-жа Емилия Миланова издаде Сертификат за начилие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-жа Кина Атанасова Койнарска в качеството му на член на Управителния съвет на “Росексимбанк” АД, гр. София.