logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 април 2004 г.

Българската народна банка пуска в обращение от 2 април 2004 г. нова разменна монета с номинална стойност 50 стотинки, емисия 2004 г. Монетата е законно платежно средство, емитирано от БНБ, и посветена на приемането на България в НАТО.
50 стотинки, 2004 г.

България в НАТО

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата „50” и годината на емисията „2004”. В долната част на монетата е изписан текстът „стотинки”. В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На обратната страна на монетата са изобразени изправен лъв от щита на герба на Р България, зад него е паметникът пред сградата на НАТО в Брюксел. В горната част по периферната окръжност е разположено наименованието „БЪЛГАРИЯ”, а на долната „В НАТО 2004”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Номинална стойност

50 стотинки

Метал

сплав, CuZnNi

Качество

мат-гланц

Емисия

2004 г.

Тегло

5 г

Диаметър

22.5 мм

Гурт

назъбен

Тираж

1 000 000

Художествен проект

Тодор Варджиев