logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2004 г.

На основание чл. 123б, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 4 от Наредба № 36 на БНБ за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова утвърди списък на банките, които могат да бъдат попечители по Кодекса за социално осигуряване:

1. "Общинска банка" АД, гр.София

ул. "Врабча" № 6

2. "Стопанска и инвестиционна банка (СИБАНК)" АД, гр.София

ул. "Славянска" № 2

3. "Росексимбанк" АД, гр.София

бул. "Дондуков" № 4 - 6

4. "Първа източна международна банка" АД, гр.София

бул. "Тодор Александров" № 81 - 83

5. "Корпоративна търговска банка" АД, гр.София

ул. "Граф Игнатиев" № 10

6. "Инвестбанк" АД, гр.София

ул. "Г.С.Раковски" № 155

7. "Булбанк" АД, гр.София

пл. "Света Неделя" № 7

8. ТБ "Алианц България" АД, гр.София

бул. "Кягиня Мария Луиза" № 79

9. "Обединена Българска банка" АД, гр.София

ул. "Света София" № 5

10. "Банка ДСК" ЕАД, гр.София

ул. "Московска" № 19

11. "ИНГ Банк Н.В. – Клон София", гр.София

ул. "Емил Берсински" № 12

12. ТБ"Биохим"АД, гр.София

ул. "Иван Вазов" № 1

13. "Българска пощенска банка" АД, гр.София

пл. "България" № 1