logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 май 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповеди, с които разрешава на Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев да увеличат с по 19.5% прякото си участие в акционерния капитал на “Първа инвестиционна банка” АД в размер на 10 млн. лв. и всеки от тях да притежава общо до 31.83% от този капитал.