logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 юни 2004 г.

Днес, 3 юни 2004 г., на свое заседание Управителният съвет на БНБ обсъди и прие изменения относно таксите, комисионите и другите разходи, прилагани от БНБ при покупко-продажба на евро срещу левове, съгласно чл. 30 от Закона за БНБ.

УС на БНБ реши от 7 юни 2004 г. да бъде прекратено прилагането на сега действащата комисионна от 0.5 на сто за всички безналични операции (операции по сметка), осъществявани от БНБ за продажба на евро срещу български левове. От тази дата за споменатите транзакции с бюджетни организации и търговски банки, клиенти на БНБ, ще се прилага фиксингът на БНБ спрямо еврото, а именно 1.95583 лева за едно евро.

За разлика от безналичните операции (покупка на евро срещу левове по сметка от страна на търговски банки, бюджетни разпоредители и други клиенти, определени с решения на УС на БНБ) съществуващата комисионна от 0.5 на сто за всички покупки на евро срещу левове в налични пари ще се запази като част от политиката на банката за стимулиране на безналичните разплащания.

На заседанието присъства Димитър Костов, председател на АТБ.