logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 юни 2004 г.

Президентът Георги Първанов награди с орден “Стара планина – I степен” проф. Георги Петров, член на Управителния съвет на Българската народна банка. Най-високото държавно отличие му бе присъдено днес за извънредно големи заслуги към България за развитието на икономическата наука и по случай 75 години от рождението му.

Мандатът на проф. Петров е шестгодишен и изтича на 15 юни 2004 г. УС на БНБ счита мандата му за особено успешен главно благодарение на личните и професионални качества на проф. Петров. Като член на УС на БНБ той работи системно и последователно за изработване на консенсус по съдбоносни решения за укрепване на общественото доверие в БНБ, банковата система и за европейското бъдеще на България.

Снимка от награждаването е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ президентът Георги Първанов издаде указ, с който назначи Стати Статев за член на Управителния съвет на Българската народна банка.

Днес в 12.00 ч на церемония в Гербовата зала на Президентството Стати Статев положи предвидената от закона клетва пред Президента.

Стати Статев е роден през 1955 г. в Бургас. Получава средно образование в Английската езикова гимназия в Бургас и Националната математическа гимназия в София. През 1980 г. завършва с пълно отличие специалност "Политическа икономия" във Висшия икономически институт (сега Университет за национално и световно стопанство - УНСС), а през 1984 г. - специалност "Математика" в Софийския университет. От 1980 г. е последователно асистент, старши и главен асистент в катедра "Политическа икономия" на УНСС. През 1987 г. защитава докторска дисертация на тема "Социална ефективност на общественото производство". От 1991 г. е доцент по политическа икономия.

Основател (през 1991 г.) и декан на Врачански стопански филиал на УНСС, а след неговото акредитиране от Министерския съвет през 2003 г. и досега - негов директор. Бил е декан на Общоикономически факултет на УНСС (1999– 2003 г.). От края на 2003 г. е заместник-ректор на УНСС по учебната работа.

От 1992 г. досега е научен секретар на специализирания научен съвет по "Икономическа теория и макроикономика" към Висшата атестационна комисия.

Чете лекции пред студенти от бакалавърска и магистърска степен на УНСС и НБУ по "Основи на микроикономиката", "Основи на макроикономиката", "Икономика на публичния сектор", "Теоретична макроикономика", "Макроикономически анализи" и "Приложна макроикономика".

Завършва курс за повишаване на квалификацията към катедра "Политическа икономия" на Московския университет (1984 – 1985 г.). През 1989 - 1990 г. е фулбрайтов стипендиант-изследовател в катедрата по "Икономика" на Бостънския университет, Масачузетс, САЩ. Бил е консултант на Световната банка.

Като гост-професор в Бостънския университет води редовен и летен курс "Източноевропейски икономики". Участва в разработки на Центъра за изследване на Русия към Харвардския университет в САЩ. Ръководител и участник в няколко научно-изследователски проекта на Европейската общност - "Икономическа теория на преструктурирането и интегрирането на Европа", "Как да стартираме свой собствен бизнес", "Възраждане на частното предприемачество в България и Румъния".

Лектор е в магистърска програма "Развитие на финансовите пазари и услуги в Източна Европа" на Пирейския университет, Гърция с курс "Как се прави бизнес в България".

Стати Статев е член на редакционния съвет на международното списание "Пазари за финансови услуги". Той е пълномощник на УНСС в Асоциацията на югоизточните икономически университети и член на надзорния й съвет. Стати Статев e представител на Република България и член на Изпълнителния съвет на Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки.

Има над сто и двадесет научни публикации на български, руски, английски, полски, гръцки, сръбски и албански език. Научните му интереси са в областта на макроикономическия анализ на прехода към пазарна икономика, теория и методология на макроикономическите равновесия, икономическия растеж, ефективността и икономическите структури.