logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юли 2004 г.

Днес, 6 юли, от 12.00 ч в зала 108 на Българската народна банка беше представен сборник документи на Централната банка “Архивите говорят”, IV том, като част от мероприятията, включени в честванията на 125-годишния юбилей на БНБ. Той е изготвен със съдействието на Главно управление на архивите при Министерски съвет на Р България и представлява обширен корпус от документи, свързани с историята на БНБ за периода 1930 – 1947 г. Както и при предишните томове (том I: 1879 – 1900 г.; том II: 1901 – 1914 г.; том III: 1915 – 1929 г.), поместените архиви произхождат от различни фондове. Най-многобройни са документите от съхранената институционална памет на банката, по-специално в протоколите на управителните й тела. Наред с тях присъстват и свидетелства, пазени в хранилищата на редица други български институции или в лични фондове на стопански и политически фигури. Представени са също така документи от архивите на френското Министерство на финансите и на Парижката и Нидерландска банка.

Представянето на IV-ти том на сборника “Архивите говорят” беше съпроводено със следните съпътстващи мероприятия:

Откриване на изложба, представляваща представителна извадка от над 100 броя архивни документи, включително и фотодокументи;

Предоставяне на маслен портрет на Иван Гешов (директор на БНБ в периода 1 декември 1883 - 26 август 1886 г.) от Главно управление на архивите при Министерски съвет на Р България за галерията от портрети на управители на БНБ;

Г-жа Ганка Божилова, родственица на дългогодишния управител на БНБ и финансов министър Добри Божилов (1 декември 1922 г. - 26 март 1923 г.; 1 декември 1923 г. - 1 март 1924 г.; 29 август 1931 г. - 29 февруари 1932 г.; 2 август 1934 г. - 4 февруари 1935 г.; 25 април 1935 г. -14 ноември 1938 г.; 1 юни 1944 г. - 10 август 1944 г.), дари златния му часовник за музейната сбирка на БНБ. На 26 юни 1943 г. този възпоменателен знак му е подарен от Централната банка за особено големи заслуги и подпомагане на банковото дело в България.

Снимки са публикувани в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".