logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 юли 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Росексимбанк” АД да измени наименованието си на “ДЗИ БАНК” АД, което може да се изписва допълнитeлно “DZI BANK” AD.