logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 юли 2004 г.

Днес, 16 юли 2004 г., на официално посещение в Българската народна банка беше Президентът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Франция г-н Жак Дерман, който дойде в страната ни по покана на Икономическия и социален съвет на България. Той бе придружен от г-жа Мари-Клод Дардейлор, началник на кабинета на ИСС, и доц. д-р Лалко Дулевски, председател на българския ИСС.

Г-н Дерман сподели, че идва не само, за да предостави на своите български колеги опита на най-стария от икономическите и социални съвети в света, но и да работи в полза на съвременното управление като представи ролята на френския икономически и социален съвет, сред членовете на който са всички председатели на френските банки.

По време на срещата г-н Искров запозна госта с настоящото икономическо развитие на България, с политиката, водена от Българската народна банка, както и с перспективите и предизвикателствата пред страната ни по пътя към членство в Европейския съюз. Той сподели, че бъдещето членство на БНБ в Европейската система на централните банки е логично продължение на усилията ни през последните години за активно участие в евроинтеграционните процеси. В този изключително важен за БНБ момент, когато подготовката за членство е в заключителната си фаза, особена роля играе подкрепата на нашите колеги и партньори от ЕЦБ, както и от централните банки на страните - членки на ЕС.

Г-н Искров сподели, че ще се издигне кандидатурата на БНБ за домакин на срещата на представителите на централните банки от страните членки на „Франкофонията” през 2006г.

Специален акцент на разговорите бе очертаване на насоките на едно позитивно сътрудничество между Френската централна банка и Българската централна банка.

Иван Искров използва случая да благодари специално за подкрепата, която получаваме чрез програма ФАР от централната банка на Франция. Той припомни, че БНБ е подписала меморандум за сътрудничество с централната банка от еврозоната. „Това ще ни позволи през следващите години да използваме опита на тази банка в процеса на подготовка на БНБ за членството й в ЕСЦБ. Това е изключително важно, защото не след дълго ние ще стоим редом в органите и комитетите на ЕЦБ и ще осъществяваме заедно политиката на ЕЦБ. Очакваме веднага след подписването на Договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз БНБ да получи статут на наблюдател в комитетите на ЕСЦБ и в Генералния съвет на ЕЦБ”, каза Искров.

Българската народна банка участва активно в процеса на подготовка на страната за членство в ЕС, като през последната година представители на централната банка участват в разширения състав за преговори в рамките на пет работни групи – икономически и паричен съюз, свободно движение на капитали, свободно предоставяне на услуги, статистика и защита на потребителите. „За България е важно да бъде демонстрирано единството на нацията спрямо приемането ни в Европейския дом”, каза управителят Иван Искров.

Срещата премина в изключително приятелска обстановка. Двете страни бяха единодушни, че тясното сътрудничество не само ще ни помогне да направим процеса на подготовка по-ефективен и кратък, но чрез тези контакти се създава фундаментът на бъдещата съвместна работа при изпълнението на нашата обща цел - успешното присъединяване на България и БНБ в Европейския съюз и Европейската система на централни банки.

Гостите разгледаха Музейната сбирка на централната банка. Жак Дерман сподели, че такава пълна и добре подредена колекция не е виждал дори и в Париж.

Управителят на БНБ подари на президента на ИСС възпоменателна златна монета "Четвероевангелие на цар Иван Александър" от 1998 г. “като един от символите на българската култура и изкуство, с които ще заемем своето достойно място сред културата на обединена Европа”.

Снимки са публикувани в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".