logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 септември 2004 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките от името на подуправителя, ръководещ управление “Банков надзор”, главният директор на управление “Банков надзор” г-н Петър Андронов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Набил Халил Исса в качеството му на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Банка Запад - Изток” АД.