logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 ноември 2004 г.

На 25 ноември 2004 г. в Гранитната зала на Министерски съвет бе подписано Споразумение между Министерския съвет на Република България и Българската народна банка за политиката и ангажиментите, които ще се следват в процеса на въвеждане на еврото в Република България в периода до 2009/2010 г.

Споразумението се подписа в съответствие с официално заявената Преговорна позиция и Допълнителни информации към нея по глава 11 "Икономически и валутен съюз", както и с Предприсъединителната икономическа програма на Република България 2002-2005 (ПИП) и 2004-2007 (ПИП).

От датата на членство в Европейския съюз (ЕС) Република България се присъединява и към Икономическия и валутен съюз (ИВС), като поема неотменим ангажимент да стане член на еврозоната и да въведе единната европейска валута - еврото, при спазване на процедурите, предвидени в Договора за създаване на Европейската общност, в Доклада от 7.ХI. 2000 г. на Съвета на министрите на икономиката и финансите (ЕКОФИН) относно аспектите на валутната политика в процеса на разширяване и в съответствие с позицията на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 18.ХII. 2003 г.

От страна на българското правителство споразумението бе подписано от министъра на финансите Милен Велчев, а от страна на Българската народна банка - от управителя Иван Искров.Прикачени файлове

Споразумение Изтегли PDF (2186 KB)