logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2004 г.

Днес, 14 декември 2004 г., между Българската народна банка и Националния исторически музей (НИМ) се подписа договор за сътрудничество. Двете институции се споразумяха да обединят усилията си за организиране и реализация на проекти в областта на нумизматиката, бонистиката, приложните изкуства и дейностите, свързани с опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Част от задълженията на НИМ по договора са реставрацията и консервацията на колекциите на БНБ. Консултанти от музея ще сътрудничат с експертите на централната банка по въпроси, възникващи при емитирането на българските парични средства, както и в случаите на закупуване на банкноти и монети с бонистична и нумизматична стойност за нуждите на музейната сбирка на БНБ. От своя страна банката ще оказва помощ при транспортирането на експонати и витрини, собственост на НИМ, при уреждането на изложби, при подготовката и отпечатването на материали за нуждите на музея в Печатницата на БНБ, както и с други дейности.

Договорът бе подписан от подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Емисионно”, г-н Цветан Манчев и директора на НИМ г-н Божидар Димитров.