logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 декември 2004 г.

Днес, на свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките и изменения и допълнения на Наредба № 7 за големите експозиции на банките. Нормативните документи ще бъдат достъпни в интернет страницата на БНБ след публикуването им в Държавен вестник.