logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 януари 2006 г.

Във връзка със смяна на системата за управление на „Българо-американска кредитна банка” от едностепенна в двустепенна подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова преиздаде сертификатите за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на господата Франк Луис Бауър, Стоян Николов Динчийски и Димитър Стоянов Вучев в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори и на господата Денис Ърл Фийлър и Майкъл Хънсбъргър в качеството им на членове на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка” АД, София.