logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 февруари 2006 г.

На свое редовно заседание Управителният съвет на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи и на Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

Изменението в Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи, касаещо чл. 13, ал. 5, дава възможност на банката – получател на превода, да завери сметката на клиента получател възоснова на посочената сметка. Направената промяна подпомага въвеждането на автоматична обработка на плащанията и прави процеса по-ефективен. Банката, съставила и предала електронното съобщение, свързано с плащането, отговаря за несъответствието между съдържанието на платежния документ и на електронното съобщение.

Изменението и допълнението на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове предвижда задължение на банките да уведомят писмено или по друг подходящ начин титулярите на съществуващите сметки за съответните IBAN.

Управителният съвет на БНБ прие актуализирано указание на БНБ и МФ „Обслужване на сметки и плащания на бюджетни предприятия”. То е предназначено за МФ, БНБ, търговските банки, оператора на СЕБРА, бюджетните предприятия, както и организациите, обслужващи бюджетни предприятия за плащанията им чрез СЕБРА (обслужващи организации). Документът регламентира реда за обслужване на сметки на бюджетни предприятия и организацията на плащанията от и към бюджетни предприятия. Той е разработен и се издава на основание Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи и във връзка със специфичните изисквания по банковото обслужване на бюджетните предприятия.

Управителният съвет на БНБ прие актуализирано указание „Съставяне на платежни документи”, определящо изискванията за съставяне на платежните документи, използвани от българските банки и клонове на чуждестранни банки на територията на България, в съответствие с Наредба № 3.

Новите указания влизат в сила от 5 юни 2006 г.