logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 март 2006 г.

На свое заседание, проведено на 2 март (четвъртък) 2006 г., Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения в Наредба № 3 за паричните преводи и платежните системи.

Измененията са свързани с прецизиране на платежните документи.