logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 април 2006 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, Управителят на БНБ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2005 година.

В съответствие със ЗБНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 150 161 384.07 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2005 година.

Годишния отчет на БНБ за 2005 година може да намерите на страницата на БНБ в интернет, раздел “Публикации”, “Периодични публикации”, “Отчети на БНБ”.