logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 май 2006 г.

Днес, 12 май 2006 г., в София започнаха заседанията в рамките на Тринадесетата годишна среща на управителите на централните банки на франкофонските държави. В дискусията на тема “Финансова стабилност и икономическа интеграция” участват делегации, водени от управителите на 27 централни банки от четири континента. Срещата бе открита от управителя на Българската народна банка Иван Искров.

В речта си г-н Искров подчерта, че тази среща за пръв път се провежда в страна от Централна и Източна Европа и именно Българската народна банка има привилегията да е домакин на такова събитие. В заседанията ще участва и идейният баща на тази инициатива Жан Клод Трише, президент на Европейската централна банка.

Обект на дискусия ще бъдат системният риск и банковата стабилност, банковият надзор и предизвикателствата при прилагането на Базел II, както и институционалните аспекти на централното банкиране. От българска страна доклад на темата „Конвергенция и паричен режим: българският опит" ще бъде изнесен от г-н Никочай Неновски, член на Управителния съвет на БНБ.

Напомняме, че заседанията по време на Тринадесетата среща на управителите на централните банки на франкофонските държави в София ще се провеждат при закрити врати. В края на срещата ще бъде публикувано комюнике.

Изказване на г-н Иван Искров, управител на БНБ .

Презентация на г-н Николай Неновски, член на УС на БНБ.