logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2006 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките и чл. 32 от Наредба № 2 на БНБ подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на търговска банка „Юнионбанк”АД, гр. София да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на търговска банка „МКБ Юнионбанк” АД.